Odkazy na umiestnenie ďalších fotografií na webe:

10.01.2013 12:26

https://www.zonerama.sk/Profile/2401