Informácie pre návštevníkov

25.12.2014 10:00

Aktualizované  priebežne.

25..12.2014 bola vytvorená nová kategória "Najnovšie  pridané foto.. " Tu budú  publikované  najnovšie fotografie , ktoré po uplynutí stanovenej  lehoty budú  premiestnené do príslušných kategórií.

Kategórie " Veteránska  ruža  " boli zlúčené  do jednej hlavnej stránky , ktorá obsahuje jednotlivé príslušné  podstránky  a boli doplnené až do roku 2015.

 

Kategória   " Príroda "  bola  zlúčená s kategóriou " Kalvária "