Odkazy na umiestnenie ďalších fotografií na webe:

06.03.2011 21:22

https://www.photoserver.eu/galerie_autor.php?autor_id=1004934