Odkazy na umiestnenie ďalších fotografií na webe:

10.01.2013 00:00

 https://www.photoextract.com/cs/foto/uzivatel/26760-miroslav-schreiber/